Wycieczki techniczneArchiwum:  

1. Wyprawa techniczna do Francji i Szwajcarii 03-12 września 2004r.

2. Wycieczka na budowę wiaduktu w ciągu drogi ekspresowej S1 w m. Ogrodzona


Strona główna