Wstąp do ZMRP


Członkami zwyczajnymi ZMRP mogą być osoby fizyczne, związane specjalnością zawodową z mostownictwem.

 

Aby wstąpić do Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej należy:

  1. Zapoznać się ze Statutem ZMRP (Statut dostępny jest w siedzibie Oddziału oraz na stronie internetowej Zarządu ZMRP
  2. Złożyć pisemną deklarację wraz ze zobowiązaniem przestrzegania postanowień Statutu  (wzór deklaracji dostępny jest w siedzibie Oddziału i na stronie internetowej Zarządu ZMRP)

  3. Wypełnioną i podpisaną deklarację przesłać na adres Oddziału, którego chce się być członkiem.

  4. Dokonać wpłaty wpisowego i składki członkowskiej:

- wpisowe: 30 zł

- wysokość składek:  członek zwyczajny 60 zł ( emeryci - zniżka 50 %).

- składki można wpłacać przelewem, bezpośrednio na konto Oddziału lub Skarbnikowi Oddziału.

- numer konta Oddziału Rzeszowsko-Lubelskiego: 87 1020 4391 0000 6602 0002 3119

 

Osoba fizyczna lub prawna chcąca zostać członkiem wspierającym ZMRP proszona jest o bezpośredni kontakt z Zarządem Oddziału. 


strona główna