Wstąp do ZMRP


Członkami zwyczajnymi ZMRP mogą być osoby fizyczne, związane specjalnością zawodową z mostownictwem. Zgodnie z § 10 Statutu ZMRP członkiem zwyczajnym ZMRP można zostać po złożeniu pisemnej deklaracji wraz z zobowiązaniem przestrzegania postanowień Statutu oraz po wniesieniu wpisowego, którego wysokość określa corocznie Zarząd Związku.

 

Aby wstąpić do Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej należy:

  1. Zapoznać się ze Statutem ZMRP (Statut dostępny jest w siedzibie Oddziału oraz na stronie internetowej Zarządu ZMRP
  2. Złożyć pisemną deklarację wraz ze zobowiązaniem przestrzegania postanowień Statutu  (wzór deklaracji dostępny jest w siedzibie Oddziału i na stronie internetowej Zarządu. Deklaracja)

  3. Wypełnioną i podpisaną deklarację przesłać mailem do sekretarza lub na adres Oddziału, którego chce się być członkiem.

  4. Dokonać wpłaty wpisowego i składki członkowskiej:

- wpisowe członka zwyczajnego wynosi 50% składki, tj. na rok 2022 - 60 zł

- wysokość składek w roku 2022:  członek zwyczajny 120 zł ( emeryci i studenci I stopnia - zniżka 50%).

- składki można wpłacać przelewem, bezpośrednio na konto Oddziału lub Skarbnikowi Oddziału.

- numer konta Oddziału Rzeszowsko-Lubelskiego: mBank: 60 1140 2004 0000 3502 8089 2026

 

Osoba fizyczna lub prawna chcąca zostać członkiem wspierającym ZMRP proszona jest o bezpośredni kontakt z Zarządem Oddziału. 


strona główna