Informacje bieżące      


Dni Mostowe

W dniach 11-13 czerwca 2007, w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbyły się XII Lubelsko - Rzeszowskie Dni Mostowe


 

Katedra Mostów Politechniki Rzeszowskiej, Związek Mostowców RP, Oddział Rzeszowsko-Lubelski 

oraz firma

 

Geobrugg Protection Systems - Partner in Poland 

zapraszają do wzięcia udziału w seminarium pt.

Elastyczne sposoby stabilizacji stromych skarp, nasypów i zboczy skalnych

Tematyka spotkania:

- System TECCO® - Ekonomiczna alternatywa dla torkretu, murów oporowych oraz konstrukcji kotwionych

- Kurtyny skalne TECCO® - alternatywa dla gwoździowania oraz siatek linowych i heksagonalnych

- Sitka z lin spiralnych SPIDER® - ekonomiczna alternatywa siatek linowych na nawisach skalnych

- Elastyczne bariery z siatek pierścieniowych do regulacji potoków i ochrony przed odłamkami skalnymi

SEMINARIUM ODBĘDZIE SIĘ 16 STYCZNIA 2007 r. (wtorek) w Politechnice Rzeszowskiej, Wydział Budownictwa i Inż. Środowiska, ul. Poznańska 2, sala klubowa PRz, 6-te piętro.

Rozpoczęcie seminarium 10.00, zakończenie ok. 13.00

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa do dnia 15.01.2007r. 

Szczegółowe informacje: tel/fax: #17 86 51 576, #17 85 445 11


Konkurs fotograficzny:

Jeszcze do 31 grudnia br. członkowie ZMRP mogą zgłaszać prace na Konkurs Fotograficzny ZMRP. Informacje o konkursie umieszczone są na stronie www.zmrp.pl . Dodatkowych informacji udziela kol. Andrzej Niemierko: aniemierko@ibdim.edu.pl, tel. (22) 8142248. 


SEMINARIUM:

Uprzejmie zapraszamy na seminarium organizowane przez Katedrę Mostów Politechniki Rzeszowskiej, Oddział Rzeszowsko - Lubelski Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Rzeszowie, które odbędzie się 13 listopada 2006r. w sali wykładowej przy Klubie Pracowników PRz w budynku "P" Politechniki Rzeszowskiej (VI piętro) przy ul. Poznańskiej 2 w Rzeszowie. Początek seminarium o godz. 10.30; zakończenie przewidywane jest na godz. 14.30.

W ramach seminarium zostanie zaprezentowany program APPIA do zarządzania inwestycjami drogowo - mostowymi na etapie przygotowania i przeprowadzenia przetargu, projektowania, wykonawstwa i użytkowania obiektu. Prezentację przedstawią Margaret Andraka i Chad Schafer z amerykańskiej firmy INFOTECH.

Prezentacja będzie obejmować ogólne przedstawienie możliwości zastosowania programu, demonstrację jego poszczególnych modułów oraz dyskusję.

LJ


Biuletyny ZMRP:

"Warszawa, dnia 23 września 2006 roku

Oddział Rzeszowsko-Lubelski

Informuję, że na stronie www.zmrp.pl można pobrać najnowszy Biuletyn Informacyjny ZMRP (nr 3/2006). Zajmuje około 1,4 MB i zawiera m.in. sylwetki tegorocznych laureatów Medalu ZMRP.

Bezpośredni link do biuletynu jest następujący: http://www.zmrp.pl/biuletyn/biul53.pdf

Z wyrazami szacunku 

Piotr Rychlewski 

Biuletyn Informacyjny ZMRP biuletyn@zmrp.pl"

LJ


Seminarium:

W dniu 24 kwietnia 2006 r. odbyło się seminarium zorganizowane przez Katedrę Mostów Politechniki Rzeszowskiej w porozumieniu z  Oddziałem Rzeszowskim SITK RP oraz Oddziałem Rzeszowsko-Lubelskim ZMRP 

Tematem seminarium były "Geosyntetyki w inżynierii lądowej"

LJ


Archiwalne Biuletyny ZMRP:

"Warszawa, dnia 24 lutego 2006 r.

Oddział Rzeszowsko-Lubelski

Informuję, że na stronie www.zmrp.pl można pobrać Biuletyn Informacyjny ZMRP nr 3. Zajmuje około 200 kB. Mam nadzieję, że przypomnienie historii Związku zapisanej w biuletynach będzie interesujące. Niestety jakość biuletynów archiwalnych jest gorsza niż bieżących, ponieważ są skanowane z wersji papierowej. Sukcesywnie będą publikowane kolejne biuletyny z ubiegłego stulecia.

Bezpośredni link do biuletynu jest następujący: http://www.zmrp.pl/biuletyn/biul03.pdf

Piotr Rychlewski"

LJ


Polski Kongres Drogowy:

"Warszawa, dnia 3 lutego 2006 r.

Szanowni Państwo! Poniżej przesyłam informację przesłaną do prof. Wojciecha Radomskiego z prośbą o rozpropagowanie wśród członków ZMRP. Pozdrawiam, Beata Gajewska 

Szanowny Panie Przewodniczący

W imieniu Zarządu Biuro PKD uprzejmie informuje, iż w dniach 4 - 6 października 2006 roku organizowany jest Polski Kongres Drogowy. Nawiązując do porozumienia między Stowarzyszeniem Polski Kongres Drogowy i Związkiem Mostowców RP, zwracamy się z gorącą prośbą o rozpropagowanie wśród członków Państwa Organizacji zaproszenia do składania referatów, które przesyłamy w załączniku.

Z poważaniem

Dorota Karaś - Asystentka

POLSKI  KONGRES  DROGOWY, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa

tel/fax +48 22 675-08-15 e-mail: office@pkd.org.plwww.pkd.org.pl "

LJ


Zaproszenie Zarządu Oddziału Warszawskiego ZMRP i firmy Freyssinet Polska:

"Warszawa, dnia 12 września 2005 roku

Oddział Rzeszowsko-Lubelski

W imieniu Zarządu Oddziału Warszawskiego ZMRP i firmy Freyssinet Polska serdecznie zapraszam na pokaz wykonywania kolumn metodą dynamicznej wymiany prezentowanych wcześniej przez firmę Freyssinet na seminarium 10 czerwca. Kolumny formowane są bijakiem o masie 11 ton spadającym z wysokości 15-20 m. Pokaz odbędzie się na budowanym odcinku Trasy Siekierkowskiej od węzła Bora-Komorowskiego do węzła Marsa/Płowiecka. Zbiórka uczestników dnia 20 września 2005 r. o godz. 13.00 przy kładce dla pieszych nad kanałem Nowa Ulga (miejsce pokazane na załączonym planie). Dojazd autobusem do ul. Bora-Komorowskiego i pieszo wzdłuż kanału do kładki. Dojazd samochodem na ul. Kosmatki lub w okolice kościoła przy ul. Rechniewskiego i krótkie dojście pieszo.

Ponadto wykonywane są na tym odcinku Trasy roboty ziemne, wymiana gruntu, kolumny dynamiczne firmy Polbud Pomorze, obiekty inżynierskie posadowione na wbijanych palach prefabrykowanych oraz towarzysząca im ścianka szczelna wciskana statycznie. Po prezentacji firmy Freyssinet możliwy będzie spacer wzdłuż budowanej trasy i obejrzenie wszystkich robót

Organizatorzy zapewniają kaski, ale w miarę możliwości proszę wziąć własny (ewentualnie kamizelkę odblaskową).

Piotr Rychlewski, Wiceprzewodniczący Oddziału Warszawskiego ZMRP 

03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 tel./fax: (022) 675-43-75, faks (w IBDiM): (022) 811 17 92 

e-mail: prychlewski@ibdim.edu.pl"

Członków Oddziału R-L zainteresowanych udziałem w pokazie prosimy o przesłanie zgłoszenia bezpośrednio do Wiceprzewodniczącego Oddziału Warszawskiego lub do naszego Oddziału (e-mail:orl@zmrp.pl

LJ


Wycieczka do Francji:

Zarząd Oddziału Rzeszowsko – Lubelskiego ZMRP informuje, że dysponuje dwoma miejscami na wycieczkę techniczną do Francji, organizowaną przez Katedrę Mostów Politechniki Rzeszowskiej. Wycieczka odbędzie się w dniach 9 - 18 września 2005r. Trasa przebiega przez Paryż, Pont de Normandie, wiadukt Millau, Awinion, Lucernę. Odpłatność dla członka Związku 600 zł.

Członków Oddziału zainteresowanych udziałem w wycieczce prosimy o przesłanie zgłoszenia (e-mail) na adres michalak@prz.edu.pl do dnia 18.08.2005r.   

W przypadku większej ilości zgłoszeń kryterium wyboru uczestnika będzie staż w ZMRP, regularność opłacania składek członkowskich i zaangażowanie w działalność Oddziału.

LJ


W dniu 25.03.2004 r. odbył się w Warszawie Krajowy Zjazd Delegatów ZMRP.

Zjazd wybrał nowe władze Związku:

-         Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski

-         Wiceprzewodniczący:

-      prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak

-      mgr inż. Andrzej Jaworski

-      dr inż. Krzysztof Żółtowski

-         Sekretarz: mgr inż. Beata Gajewska

-         Skarbnik: dr inż. Tadeusz Wilczyński

 W skład Zarządu Związku weszli następujący członkowie Oddziału Rzeszowsko-Lubelskiego:

-         dr inż. Ewa Michalak

-         Wiesław Pomykała

W skład Sądu Koleżeńskiego weszła mgr inż. Joanna Gieroba.

LJ


 

Strona główna